GLF
Guldsmedsbranschens Leverantörsförening

Branschföreningen som samlar leverantörer till den svenska smyckesbranschen.

Kvalitetsstämpel

Ett medlemskap i GLF är en kvalitetsstämpel på att företaget agerar seriöst i affärsuppgörelser samt uppträder på ett affärsmässigt sätt gentemot kunder och kollegor inom branschen.

Guldsmedsmässan

GLF är medarrangör till den årliga branschmässan. På mässan möts tillverkare, grossister, butiksägare och personal, distributörer, marknadsförare, studenter m fl för att utveckla branschen, se de senaste trenderna och nyheterna, träffa branschkollegor och göra affärer.

Nästa branschmässa arrangeras den  6-8 september 2024 på InfraCity .

Föreningen

Föreningen har till ändamål:
- att tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen.
- att främja en sund utveckling inom branschen.
- att verka för god kvalitet och standard inom branschen.
- att företräda medlemmarnas intressen gentemot myndigheter, media och organisationer.
- att bevaka och handlägga utställnings- och PR frågor.


Varför ska man vara medlem i GLF?

GLF fungerar som ett nätverk där det ges möjligheter att möta kollegor inom branschen på ett neutralt plan samt utbyta information och idéer.

Årets butik 2022

Priset till Årets butik 2022, utsedd av Leverantörsföreningens medlemmar, gick till Sivs Ur & Guld i Piteå. 

Priset delades ut under mässan i Stockholm, september 2023.
Stort grattis önskar alla medlemmar i GLF!
Medlemmar GLF

AB JO´ANS

www.joansguld.se

A.P Shaps

www.apshaps.se

By Billgren

www.bybillgren.com

Crown International

www.crowninternational.se

Gemma AB

www.gemmaab.se

Guld Carlsén

www.guldcarlsen.se/

Sargenta AB

www.sargenta.se

Dacapo Silver AB

www.dacaposilver.se

K.A Rasmussen

www.karasmussen.se

Svedbom & Co AB

www.svedbom.se

ESA Products

www.esa.nu

Guldbolaget AB

www.guldbolaget.se

NSG Sweden AB

www.nsg.se


Samarbetspartners


Välkommen till oss!

Kontakta oss gärna för ytterligare information
Kansli: GLF, Brasab c/o iOffice
Drottninggatan 32 (11 tr), Box 22 307, 104 22 Stockholm
+46 8 121 620 92 (vx) mail: info@glf.nu